§1. Informacje ogólne
§2. Sposoby dokonania rezerwacji
§3. Możliwe formy płatności
§4. Cena rezerwowanej wycieczki turystycznej
§5. Sposoby otrzymania dokumentów związanych z zakupem wycieczki
§6. Zmiany bądź anulacje zarezerwowanej wycieczki
§7. Obsługa dokonanej rezerwacji
§8. Reklamacje
§9. Postanowienia końcowe

 

 

 

§1. Informacje ogólne

1.1.
Przedstawiony poniżej regulamin pokazuje zasady funkcjonowania oraz korzystanie z serwisu turystycznego widniejącego pod adresem  http://www.planujemywakacje.pl („serwis turystyczny”)
1.2.
Właścicielem serwisu turystycznego i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu turystycznego jest firma pod nazwą: Nowy Juventur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000419646, NIP 7831688439, REGON 302100021, wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł w pełni opłacony, będąca agentem turystycznym.
1.3.
Serwis turystyczny daje możliwość rezerwacji wycieczek online (internetowo), telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie spółki lub oddziałach firmy.
1.4.
Korzystając z serwisu turystycznego www.planujemywakacje.pl akceptują Państwo niniejszy regulamin oraz odpowiadają za swoje działania w nim związane. Tym samym rezerwując wycieczkę oświadczają Państwo, iż znane są Państwu Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.
1.5.
Dane osobowe podane w rezerwacji powinny być zgodne z danymi osoby, na którą dokonana jest rezerwacja. Dane te powinny zgadzać się z danymi paszportowymi lub danymi z dowodu osobistego przy podróży do krajów Unii Europejskiej. W przypadku niezgodnych danych znajdujących się w paszporcie lub dowodzie osobistym podanych podczas rezerwacji nastąpi niezrealizowanie świadczeń oraz zwrot wpłaty pomniejszony o poniesione koszty wynikających z ogólnych warunków uczestnictwa organizatora.
1.6.
W momencie dokonania rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i ważne dokumenty umożliwiające podróż, głównie chodzi tu o paszport, jak również wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami Państw do których Klient się udaje.
1.7.
Dane osobowe podane przez Klienta są podawane dobrowolnie i przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcie swoich danych osobowych. Podając swoje dane osobowe w procesie rezerwacji telefonicznie lub e-mail, jak również w formularzu rezerwacyjnym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl w celach administracyjnych, marketingowych czy statystycznych mających na celu polepszenie i promowanie serwisu www.planujemywakacje.pl
1.8.
Wysłanie formularza rejestracyjnego/kontaktowego lub podanie e-maila telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej wg. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2. Sposoby dokonania rezerwacji

2.1 Rezerwacja internetowa
2.1.1.
Za pomocą wyszukiwarki internetowej Klient określa parametry dotyczące interesującej go wycieczki turystycznej.
2.1.2.
Po zapoznaniu się z wyświetloną listą ofert Klient wybiera wycieczkę spełniającą jego oczekiwania, zapoznaje się z jej opisem, ceną i dostępnością miejsc u specjalisty- mailowo lub telefonicznie. Klikając przycisk rezerwuj Klient akceptuje warunki uczestnictwa Organizatora dostępne na stronie internetowej Organizatora.
2.1.3.
Prezentowana oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.1.4.
Każda dokonana rezerwacja w celach bezpieczeństwa sprawdzana jest, weryfikowana i potwierdzana przez pracownika serwisu turystycznego www.planujemywakacje.pl
2.1.5.
Pracownik serwisu sprawdza dostępność i aktualność oferty, miejsc oraz ceny i kontaktuje się z Klientem poprzez podany adres e-mail lub numer telefonu.
2.1.6.
Po pozytywnej weryfikacji klient otrzyma wiadomość e-mail z umową / zgłoszenie (rezerwacja) oraz warunki uczestnictwa Organizatora, które dokumenty należy wydrukować, podpisać i przesłać zwrotnie do biura Planujemy Wakacje Sp. z o.o. Natomiast po dokonaniu wpłaty pracownik portalu potwierdzi rezerwację oraz prześle potwierdzenie upoważniające do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
2.1.7.
Z datą otrzymania zaliczki lub pełnej wpłaty za wycieczkę oraz podpisanej umowy przesłanej listem poleconym, e-mailem lub faxem zostaje zawarta umowa oraz akceptacja warunków uczestnictwa między Klientem a Biurem Podróży.

2.2. Rezerwacja telefoniczna
2.2.1.
Rezerwacja telefoniczna dokonywana jest pod numerem
2.2.2.
Po wybraniu numeru i połączeniu z naszym specjalistą prosimy o podanie dokładnych preferencji/wytycznych wyjazdu.
2.2.3.
Nasz konsultant przedstawi dostępność miejsc, cenę oraz warunki rezerwacji, alternatywnie zaoferuje inne, godne polecenia oferty spełniające kryteria klienta oraz odpowie na nurtujące Państwa pytania.
2.2.4.
Po wyborze oferty i przedstawieniu chęci dokonania rezerwacji należy podać dokładne dane uczestników wycieczki. Wówczas zostanie wysłany e-mail do klienta potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz umowa zgłoszenie z warunkami uczestnictwa organizatora.
2.2.5.
Klient dokonuje wpłatę na podane przez doradcę konto oraz przesyła e-mail na rezerwacje@planujemywakacje.pl , potwierdzenie dokonania przelewu. Na podstawie potwierdzenia wpłaty zostanie wysłane ostateczne potwierdzenie rezerwacji upoważniające do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
2.2.6.
W momencie wpłaty za rezerwowaną wycieczke, podpisania umowy oraz wysłania skanu e-mailem na adres rezerwacje@planujemywakacje.pl , klient zawiera umowę z Biurem Podróży akceptując Ogólne Warunki Uczestnictwa.

2.3. Rezerwacja bezpośrednio w biurze
2.3.1.
Możliwa jest rezerwacja bezpośrednio w siedzibie biura ul. Ślusarska 15 k. Starego Rynku w Poznaniu lub innych oddziałach firmy zamieszczonych na stronie www.planujemywakacje.pl 
2.3.2.
Odwiedzając naszą siedzibę Klient podaje kod oferty, którą znalazł na serwisie turystycznym www.planujemywakacje.pl lub podaje preferencje planowanego wyjazdu.
2.3.3.
Doradca obecny bezpośrednio w biurze sprawdza dostępność oferty, potwierdza ostatecznie miejsca, cenę lub przedstawia inne oferty zgodne z preferencjami klienta.
2.3.4.
Po wyborze najlepszej oferty, klient podpisuje umowę zgłoszenie bezpośrednio w biurze. Klient wybiera formę płatności, a doradca wskazuje termin wpłaty zaliczki w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

§3. Możliwe formy płatności

3.1.
Istnieją dwa rodzaje płatności za zakupioną wycieczkę uzależnione od daty terminu dokonania rezerwacji, a terminu rozpoczęcia wycieczki:
a) płatność części kwoty, tak zwana zaliczka wyrażona w procencie od sumy całkowitej wycieczki i ustalona przez każdego organizatora w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. Po dokonaniu wpłaty zaliczki zostanie określona data dopłaty do całości za zarezerwowaną wycieczkę
b) płatność całości w terminie ustalonym przez Organizatora według Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
3.2.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl umożliwia kilka dogodnych form płatności dla klienta:
a) Przelew bankowy
b) Przelew internetowy
c) Przelew kartą kredytową
d) Wpłata gotówki
e) Przekaz pocztowy

Przelewu bankowego należy dokonać w terminie podanym na umowie lub potwierdzeniu rezerwacji  na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji bądź na konto :

Konto Firmowe: Raiffesen Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 66 2340 0009 0200 2440 0000 0106
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na e-mail: rezerwacje@planujemywakacje.pl. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu będzie traktowane jako oszustwo i zostanie przekazane dalej w celu podjęcia stosownych kroków prawnych.

Przelew internetowy szybkiej płatności lub kartą kredytową możliwy jest po dokonaniu rezerwacji, wówczas zostanie wygenerowany specjalny link, z którego Klient zostanie przekierowany na stronę Dotpay co umożliwi płatność przelewem internetowym lub karta kredytową. Autoryzacja przelewu nastąpi w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku braku autoryzacji specjalista skontaktuje się z Klientem celu ustalenia innej formy płatności.
Przelew kartą kredytową następuje po podaniu przez Klienta danych : rodzaju karty, numeru karty, nazwisko i imię właściciela karty, data ważności karty, kodu CVV2/CVC2 znajdującego się na odwrocie karty i będącego trzema ostatnimi cyframi przy numerze karty. Po akceptacji karty, bank blokuje środki pieniężne odpowiadające wcześniej zaakceptowanej cenie za wycieczkę.  Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl nie ma dostępu i nie ma możliwości gromadzenia danych kart, którymi dokonana jest zapłata za wycieczkę.
Wpłata gotówki możliwa jest w siedzibie biura w Poznaniu ul. Ślusarska 15 koło Starego Rynku w godzinach od 09:00-19:00 w dni powszednie oraz od 09-15:00 w soboty. Przy wpłacie gotówki należy podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwację.
Przekaz pocztowy możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu z konsultantem. Wpłatę należy przekazać na numer konta:

Konto Firmowe: Raiffesen Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 66 2340 0009 0200 2440 0000 0106
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie skan dokumentu na e-mail: rezerwacje@planujemywakacje.pl

 

§4. Cena rezerwowanej wycieczki turystycznej

4.1.
Za cenę kompletną i całkowita wykupionej wycieczki uznaje się wszystkie elementy zawarte w opisie i jest to przeważnie:
a) zakwaterowanie
b) transport (z wykluczeniem oferty na dojazd własny)
c) wyżywienie
d) podatki
e) opłaty lotniskowe i paliwowe
f) inne wynikające z opisu umowy rezerwacji
4.2.
Każdy organizator ma prawo do zmiany ceny wycieczki zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. Organizator może także wycofać lub zmienić ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Klient wówczas ma prawo do anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów według Ogólnych warunków uczestnictwa akceptowanych podczas dokonania rezerwacji.
4.3.
Cena za rezerwację jest potwierdzana dopiero po dokonaniu stałej rezerwacji.
4.4.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl zastrzega sobie możliwość do anulacji rezerwacji i zwrotu wpłaty dla Klienta w sytuacji gdy z powodu błędów systemowych zostały podane błędne ceny.
4.5.
Cena wycieczki wykupionej u organizatora w walucie obcej może podlegać minimalnym dziennym wahaniom kursowym, a koszt wycieczki obliczany jest według kursu waluty z dnia dokonania dopłaty do całości zgodnie z kursem banku podanym przez organizatora w Ogólnych warunkach uczestnictwa.

 

§5. Sposoby otrzymania dokumentów podróży związanych z zakupem wycieczki

5.1.
O dokładnej formie dostarczenia dokumentów podróży Klient zostanie poinformowany przez pracownika biura
5.2.
Dostarczenie dokumentów podróży uzależnione jest od organizatora i może nastąpić: drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, dokumenty mogą czekać na lotnisku przy stanowisku odpraw organizatora na 2 godziny przed wylotem lub mogą zostać wysłane pocztą jeśli pozwala na to czas do rozpoczęcia zarezerwowanej wycieczki. Nie ma możliwości wysłania dokumentów na adres skrytki pocztowej.

 

§6. Zmiany bądź anulacje zarezerwowanej wycieczki

6.1.
Możliwa jest zmiana zarezerwowanej wycieczki lub jej anulacja zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zaakceptowanymi podczas dokonania rezerwacji.
6.2.
Zlecenie zmiany Klient powinien wysłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@planujemywakacje.pl  podając imię i nazwisko oraz numer rezerwacji. Dodatkowo Klient powinien zadzwonić do biura z chęcią dokonania zmiany na numer telefonu. Klient powinien liczyć się z opłatą manipulacyjną za dokonanie wprowadzenia zmian.
6.3.
Chęć anulacji zakupionej wycieczki Klient powinien wysłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@planujemywakacje.pl podając imię i nazwisko oraz numer rezerwacji. Dodatkowo Klient powinien zadzwonić do biura z chęcią dokonania zmiany na numer telefonu
6.4.
Klient powinien liczyć się z kosztami związanymi ze zmianami, które chce wprowadzić  oraz anulacją z wycieczki według Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora. W momencie wystąpienia kosztów, Klient upoważnia serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl do potrącenia odpowiedniej kwoty pokrywającej koszty anulowanej rezerwacji. W sytuacji gdy wpłacona zaliczka jest mniejsza, jak koszty anulacji wycieczki Klient ma obowiązek dopłacić do odpowiedniej sumy za anulację według Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora.
6.5.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub anulacje rezerwacji dokonane przez Organizatora na podstawie Ogólnych Warunków Uczestnictwa. O wszystkich zmianach i anulacjach Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

§7. Obsługa dokonanej rezerwacji

7.1.
Klient na 24 godziny przed wylotem powinien skontaktować się z serwisem turystycznym www.planujemywakacje.pl w celu potwierdzenia godzin wylotu lub wyjazdu.
7.2.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl przekaże Klientom drogą elektroniczną e-mailem lub telefonicznie wszystkie zmiany wprowadzone przez Organizatora do zarezerwowanej wycieczki.
7.3.
Klient w każdej chwili może skontaktować się z konsultantem serwisu turystycznego www.planujemywakacje.pl w celu uzyskania informacji na temat zakupionej wycieczki.

 

§8. Reklamacje

8.1.
Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji wycieczki zarezerwowanej w serwisie turystycznym www.planujemywakacje.pl Reklamacje składa Klient w przypadku niezadowolenia z wykonanej usługi przez Organizatora lub braku wykonania niektórych usług przez Organizatora na podstawie Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
8.2.
Każdą reklamację należy składać w formie pisemnej, w innym przypadku będzie ona nieważna. Reklamację Klient składa na adres Organizatora wycieczki i to Organizator ustosunkuje odpowiednią odpowiedz dla Klienta według Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
8.3.
Klient ma także prawo do złożenia reklamacji jakości usług serwisu turystycznego www.planujemywakacje.pl. Reklamację prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie naszego biura ul. Ślusarska 15 w Poznaniu, w formie elektronicznej e-mail: biuro@planujemywakacje.pl lub listem poleconym.
8.4.
Reklamacja powinna zawierać pełne dane osoby reklamującej usługi to jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dokładny opis reklamowanej usługi. Reklamacje bez wymienionych wyżej danych nie będą rozpatrywane.

 

§9. Postanowienia końcowe

9.1.
W sytuacji, gdy niniejszy Regulamin nie daje uregulowania spraw, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego
9.2.
Wszystkie konflikty związane z świadczonymi usługami przez serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl rozstrzyga sąd powszechny
9.3.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody osób, które korzystały z serwisu www.planujemywakacje.pl , a które wyniknęły z nie odbycia podróży ze względu na siły wyższe wynikajże z przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również z powodów niezależnych od serwisu www.planujemywakacje.pl takich jak strajk pracowników portów lotniczych, linii lotniczych, kataklizmów itp.
9.4.
Informacje zawarte na stronie www.planujemywakacje.pl nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
9.5.
Serwis turystyczny www.planujemywakacje.pl nie gwarantuje, że portal będzie funkcjonował bez wad, przerw czy braku dostępu do systemu rezerwacji elektronicznej oraz iż efekt poszukiwań oferty wakacyjnej zadowoli potrzeby Klienta.
9.6.
Cała zawartość serwisu turystycznego www.planujemywakacje.pl jest prawnie strzeżona. Kopiowanie treści, danych, tekstów, części tekstów i obrazów wymaga wcześniejszego pisemnego zezwolenia wydanego przez Nowy Juventur Sp. z o.o.