Firma powstała w 1990 roku. W chwili obecnej jest drugim na rynku touroperatorem w Polsce. Konsekwentnie od 28 lat pokazują wszystkim miłośnikom podróżowania prawdziwe oblicze Europy i Świata. Od 9 października 2007 jest spółką notowaną na GPW. Świadczy to o spełnianiu organizacyjno-prawnych wymogów, wyznaczonych przez instytucje kontrolne na rynku kapitałowym. Jako spółka giełdowa upublicznia szczegółowe dane dotyczące ich wyników finansowych.

Jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, która jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. W roku 2010 przystąpili do programu Rzetelna Firma. W jego ramach udostępnili szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Mogą się również poszczycić byciem jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

Prowadzą również sprzedaż oferty w Czechach, Słowacji i na Litwie.